Niveau:HBO
Dienstverband:Tijdelijk
Vakgebied:Sociale zaken en werkgelegenheid

Voor een gemeente in de provincie Groningen zijn wij op zoek naar een

Medewerker Beleidsuitvoering Samenleving en Sociaal

24 uur per week
Periode 20 mei /m 31 december 2019 met optie op verlenging van 2x3 maanden

Functie-informatie:

Tot eind dit jaar zoeken we een collega die breed inzetbaar is op het gebied van Samenlevingszaken en die het leuk vindt en bereid is om verschillende onderwerpen op te pakken.

Je adviseert o.a. over (uitvoeringsaspecten van) beleid en regelgeving op het gebied van samenlevingszaken zoals bijvoorbeeld onderwijs, kunst en cultuur en ondersteuning aan statushouders. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het organiseren van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), van het OOGO met onderwijsinstellingen, het adviseren over muziek en cultuureducatie op scholen of het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan statushouders.

Je rapporteert over uitvoeringsvraagstukken en ondersteunt de beleidsmedewerkers door het verzamelen en beheren van data en gegevens. Daarnaast bewaak je processen en procedures.

Functie-eisen:

Een afgeronde relevante HBO-opleiding 
Minimaal zes maanden kennis en werkervaring hebben opgedaan bij een gemeentelijke organisatie op dit terrein.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is marktconform.

Inlichtingen:

Voor informatie over deze vacature kun je terecht bij Dorien de Jong, adviseur BAN PersoneelsDiensten, 0592 - 333087.

Sollicitatie:

Belangstelling? Mail je CV en een voorbeeld van een rapport of notitie (geanonimiseerd) naar d.de.jong@banpd.nl o.v.v.  Medewerker Beleidsuitvoering Samenleving en Sociaal

Toon in het CV aan dat ervaring is opgedaan met beleidsuitvoerende taken op minimaal een van de volgende onderdelen. Geef concrete voorbeelden waaruit dit blijkt en vermeld dit onder 'werkervaring 1'. onderwijs participatie van statushouders kunst en cultuur

Toon in het CV aan dat ervaring is opgedaan met het schrijven van rapporten en notities en geef aan over welke onderwerpen je dit gedaan hebt en vermeld dit onder 'werkervaring 2'.

Direct solliciteren
Niveau:HBO
Dienstverband:Tijdelijk
Vakgebied:Sociale zaken en werkgelegenheid

Voor een gemeente in de provincie Groningen zijn wij op zoek naar een

Beleidsmedewerker Samenlevingszaken en Sociaal Domein Participatiewet

32 uur per week
Periode 20 mei t/m 20 november 2019 met optie op verlenging 3x3 maanden

Functie-informatie:

Onlangs is het collegeprogramma is gepubliceerd 2019-2022. Voor het team van Samenlevingszaken en Sociaal betekent dit dat  tal van zaken geregeld en ontwikkeld moeten worden. Voor de periode van minimaal 6 maanden zoeken wij wegens vervanging per direct een beleidsmedewerker die expert is op het gebied van de participatiewet.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Ontwikkelen van beleid op het terrein van de Participatiewet.
  • Voeren van regie over beleidsprogramma’s en projecten.
  • Evalueren van beleid in afstemming met inwoners, organisaties en collega’s.
  • Initiëren en bevorderen van samenwerking met organisaties en partijen en onderhouden van een lokaal en regionaal netwerk.
  • Adviseren van management en bestuur op het gebied van de participatiewet.
  • Zorgen voor planning- en controledocumenten vanuit het eigen vakgebied.
Functie-eisen:

U heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.  

Competenties
· Heeft een heldere visie op het gebied van de Participatiewet 
· Kan goed samenwerken en netwerken opbouwen en onderhouden 
· Is ondernemend, doet voorstellen voor verbetering en vernieuwingen

Ervaring 
· Recente werkervaring in de drie Noordelijke provincies 
· In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een gemeentelijke organisatie 
· Ruime werkervaring op het gebied van de Participatiewet

Werkervaring 
U heeft in de afgelopen 4 jaar tenminste 2 relevante opdrachten uitgevoerd voor gemeenten in één van de drie Noordelijke provincies op het terrein van de Participatie Voor 1 van deze 2 opdrachten was u minimaal 6 maanden onafgebroken werkzaam bij de gemeentelijke opdrachtgever. Toon in het cv aan dat u voldoet aan deze eis.

Toon aan dat u ervaring heeft met advisering aan college en raad op het gebied van de participatiewet. Toon dit in het CV aan met concrete voorbeelden onder verwijzing naar ‘werkervaring 1’ Beschrijf hierbij aan op welke manier u uw adviesvaardigheden hebt ingezet.

Toon aan dat u het proces van beleidsontwikkeling beheerst van opgave tot aan de uitvoering. Toon dit in het CV aan met concrete voorbeelden onder verwijzing naar ‘werkervaring 2’ Beschrijf hierbij aan wat het resultaat hiervan was en op welke wijze de implementatie heeft plaatsgevonden.

Toon aan dat u bij complexe opgaven in staat bent om tegengestelde belangen van diverse partijen met elkaar te verenigen. Toon in het CV aan met concrete voorbeelden onder verwijzing naar ‘werkervaring 3’

Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is marktconform.

Inlichtingen:

Voor informatie over deze vacature kunt u terecht bij Martin Nijensteen, senior adviseur BAN PersoneelsDiensten, 0592 - 333078.

Sollicitatie:

Belangstelling? Mail uw CV en motivatiebrief vóór 6 mei naar m.nijensteen@banpd.nl o.v.v. Beleidsmedewerker Samenlevingszaken en Sociaal Domein Participatiewet

 

De gesprekken vinden plaats op 13 of 14 mei.

Direct solliciteren
Dienstverband:Tijdelijk
Vakgebied:Milieu, Ruimtelijke Ordening

 Voor een gemeente in de provincie Groningen zijn wij op zoek naar een

Junior medewerker VTH

32 uur per week
tijdelijk 1-5-2019 t/m 1-8-2019 met optie op verlenging van 2 x 3 maanden

Functie-informatie:

We hebben tijdelijk een medewerker nodig voor het beantwoorden van vragen van inwoners over vergunningen en het adviseren daarover. Het daartoe interpreteren van bouwtekeningen en bestemmingsplannen en het adviseren van inwoners. Het controleren van de verwerking van opgelegde leges.

Functie-eisen:
  • De kandidaat beschikt over een opleiding en enige ervaring in het werkveld van ruimtelijke ordening en advisering, heeft een goede typevaardigheid, is accuraat en leergierig. 
  • Je hebt de opleiding Management van de Leefomgeving recent afgerond.
  • Je hebt aantoonbaar met het CV kennis opgedaan van Sociale Geografie en Planologie
  • Je hebt aantoonbaar met het CV werkervaring met bestemmingsplannen en plankaarten en het opstellen van toelichtingen en ruimtelijke onderbouwingen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is gedurende de 4 maanden constant beschikbaar, heeft geen vakantieplannen.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is marktconform

Inlichtingen:

Voor informatie over deze vacature kun je terecht bij Martin Nijensteen, senior adviseur BAN PersoneelsDiensten, 0592 - 333078.

Sollicitatie:

Belangstelling? Mail je CV en motivatiebrief vóór 25 april a.s. naar m.nijensteen@banpd.nl o.v.v. Junior medewerker VTH.

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 29 april a.s.

Direct solliciteren