Niveau:HBO
Dienstverband:Tijdelijk
Vakgebied:Sociale zaken en werkgelegenheid

Voor een gemeente in de provincie Groningen zijn wij op zoek naar een

Medewerker Beleidsuitvoering Samenleving en Sociaal

24 uur per week
Periode 20 mei /m 31 december 2019 met optie op verlenging van 2x3 maanden

Functie-informatie:

Tot eind dit jaar zoeken we een collega die breed inzetbaar is op het gebied van Samenlevingszaken en die het leuk vindt en bereid is om verschillende onderwerpen op te pakken.

Je adviseert o.a. over (uitvoeringsaspecten van) beleid en regelgeving op het gebied van samenlevingszaken zoals bijvoorbeeld onderwijs, kunst en cultuur en ondersteuning aan statushouders. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het organiseren van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), van het OOGO met onderwijsinstellingen, het adviseren over muziek en cultuureducatie op scholen of het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan statushouders.

Je rapporteert over uitvoeringsvraagstukken en ondersteunt de beleidsmedewerkers door het verzamelen en beheren van data en gegevens. Daarnaast bewaak je processen en procedures.

Functie-eisen:

Een afgeronde relevante HBO-opleiding 
Minimaal zes maanden kennis en werkervaring hebben opgedaan bij een gemeentelijke organisatie op dit terrein.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is marktconform.

Inlichtingen:

Voor informatie over deze vacature kun je terecht bij Dorien de Jong, adviseur BAN PersoneelsDiensten, 0592 - 333087.

Sollicitatie:

Belangstelling? Mail je CV en een voorbeeld van een rapport of notitie (geanonimiseerd) naar d.de.jong@banpd.nl o.v.v.  Medewerker Beleidsuitvoering Samenleving en Sociaal

Toon in het CV aan dat ervaring is opgedaan met beleidsuitvoerende taken op minimaal een van de volgende onderdelen. Geef concrete voorbeelden waaruit dit blijkt en vermeld dit onder 'werkervaring 1'. onderwijs participatie van statushouders kunst en cultuur

Toon in het CV aan dat ervaring is opgedaan met het schrijven van rapporten en notities en geef aan over welke onderwerpen je dit gedaan hebt en vermeld dit onder 'werkervaring 2'.

Direct solliciteren
Niveau:HBO
Dienstverband:Tijdelijk
Vakgebied:Sociale zaken en werkgelegenheid

Voor een gemeente in de provincie Groningen zijn wij op zoek naar een

Beleidsmedewerker Samenlevingszaken en Sociaal Domein Participatiewet

32 uur per week
Periode 20 mei t/m 20 november 2019 met optie op verlenging 3x3 maanden

Functie-informatie:

Onlangs is het collegeprogramma is gepubliceerd 2019-2022. Voor het team van Samenlevingszaken en Sociaal betekent dit dat  tal van zaken geregeld en ontwikkeld moeten worden. Voor de periode van minimaal 6 maanden zoeken wij wegens vervanging per direct een beleidsmedewerker die expert is op het gebied van de participatiewet.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Ontwikkelen van beleid op het terrein van de Participatiewet.
 • Voeren van regie over beleidsprogramma’s en projecten.
 • Evalueren van beleid in afstemming met inwoners, organisaties en collega’s.
 • Initiëren en bevorderen van samenwerking met organisaties en partijen en onderhouden van een lokaal en regionaal netwerk.
 • Adviseren van management en bestuur op het gebied van de participatiewet.
 • Zorgen voor planning- en controledocumenten vanuit het eigen vakgebied.
Functie-eisen:

U heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.  

Competenties
· Heeft een heldere visie op het gebied van de Participatiewet 
· Kan goed samenwerken en netwerken opbouwen en onderhouden 
· Is ondernemend, doet voorstellen voor verbetering en vernieuwingen

Ervaring 
· Recente werkervaring in de drie Noordelijke provincies 
· In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een gemeentelijke organisatie 
· Ruime werkervaring op het gebied van de Participatiewet

Werkervaring 
U heeft in de afgelopen 4 jaar tenminste 2 relevante opdrachten uitgevoerd voor gemeenten in één van de drie Noordelijke provincies op het terrein van de Participatie Voor 1 van deze 2 opdrachten was u minimaal 6 maanden onafgebroken werkzaam bij de gemeentelijke opdrachtgever. Toon in het cv aan dat u voldoet aan deze eis.

Toon aan dat u ervaring heeft met advisering aan college en raad op het gebied van de participatiewet. Toon dit in het CV aan met concrete voorbeelden onder verwijzing naar ‘werkervaring 1’ Beschrijf hierbij aan op welke manier u uw adviesvaardigheden hebt ingezet.

Toon aan dat u het proces van beleidsontwikkeling beheerst van opgave tot aan de uitvoering. Toon dit in het CV aan met concrete voorbeelden onder verwijzing naar ‘werkervaring 2’ Beschrijf hierbij aan wat het resultaat hiervan was en op welke wijze de implementatie heeft plaatsgevonden.

Toon aan dat u bij complexe opgaven in staat bent om tegengestelde belangen van diverse partijen met elkaar te verenigen. Toon in het CV aan met concrete voorbeelden onder verwijzing naar ‘werkervaring 3’

Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is marktconform.

Inlichtingen:

Voor informatie over deze vacature kunt u terecht bij Martin Nijensteen, senior adviseur BAN PersoneelsDiensten, 0592 - 333078.

Sollicitatie:

Belangstelling? Mail uw CV en motivatiebrief vóór 6 mei naar m.nijensteen@banpd.nl o.v.v. Beleidsmedewerker Samenlevingszaken en Sociaal Domein Participatiewet

 

De gesprekken vinden plaats op 13 of 14 mei.

Direct solliciteren
Niveau:HBO
Dienstverband:Vast
Salarisschaal:10
Vakgebied:Juridisch
Competenties:Analytisch, Communiceren, Overtuigen

Staat kwaliteit hoog bij jou in het vaandel en werk je graag in een sociale context?

De Kompanjie is op zoek naar een 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

(32 uur per week)

Functie-informatie:

Hoe ziet je werkdag eruit?
Primair bestaan je werkzaamheden uit het organiseren van effectieve werkprocessen en kwaliteitszorg in de breedste zin. Hierbij is het uitgangspunt dat de bedoeling van de (Participatie) wet centraal staat en niet de formele omschrijving van een wetsartikel. Je bent in staat om vragen en zaken vanuit de verschillende teams met elkaar te combineren en te verbinden. Met als doel dat de inwoner meer centraal wordt gesteld en de kwaliteit te verbeteren. Dit pas je ook toe in de beantwoording van vragen van en advies en coaching aan je collega’s. Je past werkprocessen, brieven, rapportages en beschikkingen aan naar aanleiding van wijzigende wetgeving of processen. Ook draag je mede zorg voor de communicatie richting de inwoners via bijvoorbeeld folders, brieven, pers en website; dit in samenwerking met collega’s van de afdeling communicatie. Je denkt mee over het verder ontwikkelen van de taken van de eenheid en innovatie mogelijkheden op het gebied van werkprocessen. Je zoekt hierbij de aansluiting met het beleidsteam en de consulenten. Je bent contactpersoon van de interne controleur, verzamelt reacties en neemt waar nodig actie. Bezwaar en beroepszaken binnen Sociaal kunnen ook door de kwaliteitsmedewerker opgepakt worden.

Wie zijn wij?
Wij zijn De Kompanjie: dé werkorganisatie voor de gemeenten Pekela en Veendam. De functie van Kwaliteitsmedewerker valt onder het Team Backoffice wat onderdeel is van de eenheid Sociaal. De opdracht van de Backoffice is om vanuit ieders specialisme de collega’s binnen de eenheid Sociaal gevraagd en ongevraagd te adviseren. De eenheid bestaat verder uit Team Maatschappelijke Zaken, Team Inkomen, Team Werk, Team Sport, Team Zwembad, Team Cultuurcentrum & Congrescentrum en Team MDT school. Meer weten over de organisatie waarvoor je wil werken? Kijk dan op: http://www.dekompanjie.nl/.

Functie-eisen:
 • Minimaal HBO-werk- en denkniveau, met een relevante opleiding (SJD, MER, Bedrijfskunde, Rechten of vergelijkbaar).
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de overheid.
 • Ervaring als kwaliteitsmedewerker is een pré.
 • Actuele kennis van de Participatiewet en bij voorkeur enige kennis van de Wmo en Jeugdwet.
 • Kennis van de Suite is een pré.

Wie zoeken wij?

 • Een enthousiaste juridische kwaliteitsmedewerker met een nuchtere, praktische kijk op de wereld en vertrouwt op het eigen “kunnen”.
 • Een uitstekende netwerker en toegankelijke gesprekspartner voor inwoners, collega’s en portefeuillehouders.
 • Een heldere communicator en verbinder die op verschillende niveaus gemakkelijk kan schakelen, een constructieve bijdrage levert en daarbij het te behalen eindresultaat altijd op de voorgrond houdt.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen, een integrale kijk op processen binnen het sociale domein en kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel.
 • Je bent initiatiefrijk en kan mensen adviseren, motiveren en overtuigen.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden een structurele functie. Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Naast een pakket aan goede arbeidsvoorwaarden en een individueel keuzebudget geldt, afhankelijk van je ervaring, voor deze functie een salaris van maximaal € 4225,- bruto per maand (functieschaal 10, aanloopschaal 9) bij een volledige werkweek van 36 uur.

Inlichtingen:

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer Nick Bakker (06-15549640),Teamleider Backoffice.

Sollicitatie:

Enthousiast geworden?
Klik dan hier en upload je motivatie en CV voor 29 april 2019 naar ons. De eerste selectiegesprekken staan gepland op maandag 6 mei 2019.

Beschik jij over de competenties en de talenten die nodig zijn om succesvol te zijn in deze functie én ben je bereid om je hier in te ontwikkelen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren op deze functie!

Deze vacature in opengesteld voor interne en externe kandidaten, waarbij interne kandidatuur de voorkeur heeft. Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het verkrijgen van een aanstelling.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Direct solliciteren
Niveau:HBO
Dienstverband:Vast
Salarisschaal:11
Vakgebied:Juridisch
Competenties:Analytisch, Communiceren, Overtuigen

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zoekt een

Jurist

(0,8 fte)

Functie-informatie:

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) is de uitvoeringsorganisatie die taken uitvoert op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en handhaving en bodem.
De 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe vervullen de rol van eigenaar en opdrachtgever.

Als ervaren jurist heb je een adviserende rol richting onze opdrachtgevers en collega’s. Vanuit jouw senioriteit ben je de vakinhoudelijke vraagbaak voor je collega’s. Je gaat werken vanuit het team Juridisch. Het team juristen wordt binnen de organisatie ingezet bij alle voorkomende procedures en juridische vraagstukken op de terreinen van milieutoezicht- en handhaving, vergunningverlening en bodem. Daarnaast hebben de juristen een belangrijke adviserende rol bij Rechtbanken en Raad van State en het namens de opdrachtgevers uitvoeren van juridische procedures.

Wat ga je doen?

 • het adviseren over en oplossen van complexe juridische (beleids-)vraagstukken op meerdere terreinen (o.a. milieu, bodem, geur en geluid) ten aanzien van toezicht en handhaving;
 • het analyseren van nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie en het vertalen van ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving in beleid;
 • het adviseren over complexe handhavings- en gedoogsituaties;
 • het vertegenwoordigen van de opdrachtgevers bij bezwaar- en rechtszaken;
 • het begeleiden van complexe handhavingstrajecten;
 • het opstellen van handhavingsbesluiten en gedoogbeschikkingen;
 • het adviseren over overige juridische vraagstukken.
Functie-eisen:
 • Je hebt minimaal een afgeronde juridische HBO opleiding (bijvoorbeeld milieurecht en bestuursrecht).
 • Je hebt ruime werkervaring als jurist op het gebied van toezicht en handhaving.
 • Je hebt goede kennis van onder meer de Landelijke handhavingsstrategie, Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, Omgevingswet, Awb en Europese milieuwetgeving.
 • Vanuit jouw kennis en ervaring draag je nadrukkelijk bij aan de groei en ontwikkeling van het team.
 • Je hebt een analytisch en probleemoplossend denkvermogen.
 • Je hebt inlevingsvermogen en overtuigingskracht.
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:
 • De functie is ingepast in het HR21 functieprofiel van Adviseur III, functieschaal 11. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto salaris maximaal € 4.859,-- bij een dienstverband van 36 uur.
 • Naast je salaris beschik je over een vrij besteedbaar budget, het Individueel Keuze Budget (IKB).
 • Per 1 juli 2018 betreft dit 17,05% van je salaris.
 • De RUD beschikt over goede faciliteiten voor flexwerken en thuiswerken.
Inlichtingen:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Arry Ayal, teamleider van het team Juridisch, telefoonnummer 0592-754562. 

Sollicitatie:

Sollicitaties (motivatiebrief en cv) kunnen tot 1 mei 2019 worden verzonden naar personeelszaken@ruddrenthe.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 20.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe zie www.ruddrenthe.nl

Direct solliciteren