Niveau:HBO
Dienstverband:Tijdelijk
Vakgebied:Bouwkunde/civiele techniek

Samen met Omgevingsdienst Groningen zijn we op zoek naar één of twee

Vergunningverleners Bouw (eenvoudig en complex)

(16 - 36 uur)

die flexibel inzetbaar is / zijn wanneer er sprake is van achterstanden en piekmomenten in vergunningaanvragen. De omvang is op voorhand lastig in te schatten, dit kan afhankelijk van de aanvragen minimaal zijn, met als maximum ongeveer 50.000 aanvragen.
De contractperiode loopt van 1 januari tot 1 juli 2019 met een uitloopmogelijkheid tot uiterlijk 31 december 2020.

Functie-informatie:

1. Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk

 • Controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten.;
 • Toetsen van bouwaanvragen aan bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit (Idem blad 2 voor uitwerking bijbehorende kritieke massa)
 • Toetsen van bouwaanvragen aan bouwbesluit en bouwverordening
;
 • Opstellen conceptvergunning en bepalen voorwaarden op basis van (eventuele) bijdragen jurist en specialisten;
 • Indien van toepassing: verlenen van ontheffing of het toepassen van de gelijkwaardigheidbepaling van het Bouwbesluit / bouwregelgeving;
 • Beoordelen en afwegen legalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning
 • Toetsen van een aanvraag aan het bestemmings- of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden;
 • Maken van een keuze voor het geëigende juridische/planologische instrument per initiatief (afwijkingsbesluit of een andere planvorm/besluit op basis van de Wabo of Wro);
 • Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit.


2. Beoordelen melding voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken

 • beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere geldende kaders;
 • beoordelen wanneer specialisten (slopen, monumenten e.a.) moeten worden ingeschakeld;
 • opstellen conceptbesluit op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten (o.a. sloop en asbest en monumentenzorg);
 • inhoudelijk input leveren voor vooroverleg, overleg adviseurs en beoordelen zienswijzen en bezwaren.
Functie-eisen:
 • Relevante HBO opleiding en aanvullende opleidingen op het gebied van brandveiligheid, Wm, Wro, monumenten, Omgevingsrecht, bouwfysica en bouw- en woningtoezicht en een specialistische opleiding Ambtenaar BWT I en II;
 • Relevante werkervaring van minimaal 3 jaar in bovengenoemde werkzaamheden
 • Aantoonbare kennis op bouwbesluit, bouwverordening en gelijkwaardigheidsbesluit
 • Ervaring met werken bij / voor Groninger gemeenten en Provincie
 • Kennis van en ervaring met geautomatiseerde VTH zaaksystemen, bij voorkeur Powerbrowser
 • Aanvullende opleidingen op het gebied van brandveiligheid, Wm, Wro, monumenten, Omgevingsrecht, bouwfysica en bouw- en woningtoezicht en een specialistische opleiding Ambtenaar BWT I en II
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is marktconform.

Inlichtingen:

Voor informatie over deze vacature kun je terecht bij Christien Scholtens, senior adviseur BAN PersoneelsDiensten, 0592 - 333077.

Sollicitatie:

Belangstelling?
Graag ontvangen we uiterlijk 16 december 2018 jouw motivatie en CV op sollicitaties@banpd.nl o.v.v. Vergunningverleners

Direct solliciteren
Niveau:HBO
Dienstverband:Tijdelijk
Vakgebied:Sociale zaken en werkgelegenheid
Competenties:Oplossingsgericht, Samenwerken

Wij zorgen dat onze cliënt direct op weg gaat naar school, werk, ondernemerschap of participeert. Dat doen we snel slim en simpel, dichtbij, doeltreffend en duidelijk.
Om dit op een goede manier te kunnen doen, zijn de medewerkers binnen Werkplein Drentsche Aa bevlogen en zelfbewuste professionals, met zelfinzicht en zelfvertrouwen. Ze tonen veel verantwoordelijkheid, eigenaarschap en initiatief. Zij krijgen de ruimte om hun werk in te richten op een manier die zij het beste vinden aansluitend bij de veranderende omgeving. Zij zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden. Ze hebben oog voor de waarde die ze toevoegen en zorgen daarom voor hun eigen geschiktheid en beschikbaarheid.
Wij gaan uit van “ondernemerschap op de werkvloer”. Op deze manier halen we uitstekende resultaten op diverse terreinen.

In onze organisatie is per 1 januari 2019 een vacature ontstaan voor 6 maanden. Het gaat om een:

Werkconsulent

(32 - 36 uur per week)

Functie-informatie:

 

Wat ga je bij ons doen?
Als werkconsulent bedien jij cliënten die begeleid worden richting werk. Daarvoor is het nodig dat jij cliënten kent, weet waar hun mogelijkheden en kwaliteiten liggen en een goed zicht hebt op de kansen in de markt. Met inzet van de beschikbare instrumenten en je eigen creativiteit lever jij een wezenlijke bijdrage aan onze doelstellingen. Je werkt met verschillende doelgroepen, waaronder statushouders.

Wat heb jij te bieden?
Je weet wat het werk inhoudt en bent in staat om met jouw kwaliteiten het verschil te maken dat uiteindelijk leidt tot een succesvolle uitstroom naar een opleiding of de arbeidsmarkt. Daarbij helpt het dat je goed ingevoerd bent in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en basiskennis hebt van de Participatiewet.

Functie-eisen:

Je bent een enthousiaste medewerker die onze visie op zelfsturing en eigenaarschap omarmt en volledig uit de voeten kan met onze kerncompetenties samenwerkingsgericht, klantgericht en resultaatgericht werken. Je bent in staat om verschillende rollen in te vullen en vanuit co-creatie zaken te organiseren.

Steekwoorden die bij deze functie horen zijn: positief, gedreven, kritisch, oplossingsgericht, lef om initiatieven te nemen, doorzettingsvermogen en samenwerken. Je bent bovenal stressbestendig, flexibel en daadkrachtig.

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding. Daarnaast heb je werkervaring binnen dit vakgebied, bij voorkeur binnen een soortgelijke omgeving.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden je een uitdagende functie die bijdraagt aan de missie en visie van onze organisatie. Een veelzijdige functie met afwisselende werkzaamheden waar veel eigen inbreng gevraagd wordt om, samen met je collega’s, dit stevig neer te zetten.

Je hebt de mogelijkheid om bestaande kennis en ervaring verder te ontwikkelen en krijgt daarvoor de ruimte. Deze functie is tijdelijk voor de duur van 6 maanden, met kans op verlenging van nog eens 6 maanden. Salarisindicatie: schaal 7, 8 of 9 van de cao CAR-UWO. Inschaling geschiedt op basis van leeftijd en ervaring.

Inlichtingen:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Solange Bos-de Cuba, senior adviseur BAN Personeelsdiensten, 0592 - 333082.

Sollicitatie:

Reageren kan door jouw CV en een motivatie vóór vrijdag 14 december 2018 te mailen naar solllicitaties@banpd.nl o.v.v. Werkconsulent

De gesprekken worden gepland in week 51. 

Direct solliciteren