Werken bij de provincie Fryslân

De provincie ondersteunt de Friese samenleving van gemeenten, bedrijven, organisaties en bijna 645.000 inwoners op een groot aantal gebieden zoals land, lucht, water, wegen, cultuur, economie, milieu en toerisme. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koningin het bestuur van de provincie.

Bezoekadres

Snekertrekweg 1
8911 AA Leeuwarden

Postadres

Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
058-2925925
058-2925125

Nieuwste vacatures

Extra links

Extra links