Waterschap Reest en Wieden Wakers over water

Het waterschap Reest en Wieden heeft een belangrijke maatschappelijke taak. Reest en Wieden zorgt in West Drenthe en Noordwest Overijssel voor de waterkwaliteit, de waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen. Het waterschapsgebied van Reest en Wieden is 137.500 ha groot en zeer gevarieerd. U vindt er natuur, landbouw, bebouwing en open water.

Bezoekadres

Blankenstein 540
7943 PA Meppel

Postadres

Postbus 120
7940 AC Meppel
0522-276767
0522-276799

Nieuwste vacatures

Extra links

Extra links