Waterschap Velt en Vecht

Het waterschap Velt en Vecht zorgt in Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel voor bescherming tegen overstroming, wateroverlast en watertekort en voor schoner oppervlaktewater (inclusief de zuivering van rioolwater).

Bezoekadres

Burgemeester Feithsingel 2
7742 BP Coevorden

Postadres

Postbus 330
7740 AH Coevorden
(0524) 592222
(0524) 592200

Nieuwste vacatures

Extra links

Extra links