Werk van Wetterskip Fryslân gaat écht ergens over

'Skjin wetter en droege fuotten' is het motto van Wetterskip Fryslân. Ons werkgebied is de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dagelijks zorgen onze ruim 500 medewerkers voor schoon en voldoende water en voor een goede bescherming tegen een overstroming. Zaken die de komende eeuw alleen maar belangrijker worden.

Bezoekadres

Harlingerstraatweg 113
8914 AZ Leeuwarden

Postadres

Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
058 - 292 22 22
058 - 292 22 23

Nieuwste vacatures

Extra links

Extra links