Mooie regierol voor een ervaren en organisatorisch sterke projectleider die in nauwe samenwerking met diverse stakeholders, waaronder bewoners, woningcorporaties en de NCG, werkt aan de uitvoering van de versterkingsopgave. Krijgt de kans om het verschil te maken en nieuw perspectief te creëren voor de inwoners. Is pro-actief, benaderbaar, communicatief sterk (op alle niveaus) en flexibel. | Vaste functie | Geïnteresseerd? Neem contact op met Elsbeth Braam, 06-3332 1986.

Algemene Informatie:
De gemeente Het Hogeland is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Een mooie Noord-Groningse gemeente waar ruimte is voor pioniers en frisdenkers. De cultuur is informeel en de lijnen zijn kort. Er is veel ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend. In de gemeente Het Hogeland wonen ca. 48.000 inwoners.

Programma Aardbevingen
De uitvoering van de versterkingsopgave is een onderdeel binnen het Programma Aardbevingen van de gemeente Het Hogeland. Het Programma Aardbevingen richt zich op de gevolgen van de aardbevingen en onder meer op het veilig maken van Het Hogeland. Vanuit de gemeentelijke rol houden ze zich bezig met de versterkingsopgave, schade-afhandeling als gevolg van gaswinning en de sociaal-maatschappelijke gevolgen. Ze willen er voor onze inwoners zijn, in alle onzekerheid die er vaak is. Vanuit hier dragen ze bij aan een gemeente waar het ook fijn wonen, werken en recreëren is, nu maar zeker ook in de toekomst.

De gemeente Het Hogeland is bezig met de versterkingsoperatie van woningen. Deze versterking komt voort uit de aanpak van de gevolgen van gaswinning. Leidraad voor alle projecten is het Lokale Plan van Aanpak Versterking dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Ze willen voortvarend aan de slag, op kleinschalige schaal. De versterking zal in projecten worden uitgevoerd. Een project kan bestaan uit een te versterken blokje huizen, een hele straat of een gebied. De rol van de gemeente is regie op het proces, opstellen ruimtelijke randvoorwaarden onder andere in de vorm van een stedenbouwkundig plan. Naast de versterking van panden zullen ook andere ruimtelijke of infrastructurele gemeentelijke opgaven die aan de versterking kunnen worden gekoppeld, worden uitgevoerd. Daarbij valt dan te denken aan de herinrichting van de straat, de aanpassing van het groen of de vervanging van het riool, of combinaties daarvan. Oftewel we werken vanuit een integrale aanpak. Uitgangspunt bij elk project is dat de inwoners en ondernemers centraal staan. Een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van de plannen is daarom communicatie en participatie. Samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen en de woningstichtingen die in het projectgebied eigendommen hebben, is ook van groot belang.

Functie informatie:
Voor de uitvoering van deze projecten zijn we op zoek naar een Projectleider Versterking. Je bent in staat de plannen uit te werken in uitvoerbare projectplannen in samenwerking met betrokken stakeholders zoals de bewoners, bewonersgroepen, NCG, woningstichtingen etc. en adviseurs zoals stedenbouwkundigen. Je werkt nauw samen met andere projectleiders en interne collega’s Ruimtelijke Ordening, VTH, grondzaken etc. Jij beschikt als projectleider over de noodzakelijke helikopterview, hebt tegelijkertijd een stevige hands-on-mentaliteit en draagt bij aan een veiligere leefomgeving voor de inwoners. Als projectleider ben je voorzitter van de projectgroep en speelt mede een faciliterende rol naar de uitvoerende partijen.

Verder:

 • Je vertaalt plannen en beleidsuitgangspunten naar uitvoerbare projecten.
 • Je (bege)leidt multidisciplinaire projecten van planvorming tot realisatie.
 • Je initieert en organiseert bijeenkomsten met diverse stakeholders.
 • Je stemt af met belanghebbenden en bereidt besluitvorming voor.
 • Je signaleert kansen en bedreigingen van processen en producten, en neemt daarop actie binnen gestelde kaders.
 • Je realiseert afgesproken prestaties binnen de gestelde termijnen en onder de gegeven kwalitatieve en financiële condities.
 • Je geeft vorm aan een constructieve interactie met bewoners, ondernemers en andere organisaties.
 • Je draagt bij aan de agendering van projecten op agenda's van de stakeholders.
 • Je bent in staat informatie te verwerken en in staat om samenhangende projectplannen met de benodigde bijlagen zoals een planning en een risicoparagraaf op te stellen.
 • Je bent voorzitter van de projectgroep van het betreffende project.
 • Je bewaakt de voortgang, verbindt en stemt af.
 • Je bent in staat om samen met een team van mensen uitvoering te geven aan het vastgesteld projectplan.
 • Je overlegt met betrokken partijen over financiering van de projecten.
 • Je benut op het juiste moment de juiste contacten om doelstellingen te bereiken.
 • Je volgt politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en integreert deze in je dagelijkse werk.

Je wordt vanuit je thuisteam uitgeleend aan het Programmateam Aardbevingen. De versterking wordt aangestuurd door de Programmamanager Versterking. Binnen dit programma zijn meerdere projectleiders werkzaam.

Wat wij vragen:

 • Je hebt aantoonbare ervaring met integrale gebiedsontwikkeling en complexe sociale processen die daarbij spelen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren van bewonersparticipatie.
 • Je kunt je goed inleven in belangen en perspectieven van anderen en weet deze te verbinden en te organiseren richting een gedeeld doel.
 • Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren
 • Je bent bekend met het werken met het Integraal Projectmanagementmodel (IPM-model) .
 • Je hebt oog voor bestuurlijke gevoeligheid en affiniteit met het lokaal bestuur.
 • Je bent redactioneel vaardig, communicatief sterk, creatief, weet mensen te motiveren en spreekt de taal van het dorp.
 • Je bent een doorzetter, stressbestendig en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Je beschikt over een rijbewijs en een auto.

Wat wij bieden:
Een heel afwisselende baan met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen in de organisatie en een prettige werksfeer Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op twee jaar verlenging. Salarisindicatie: schaal 11. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen minimaal € 3.701,00 en maximaal € 5.372,00 op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget van 17,05% bovenop je salaris (individueel keuzebudget).

Sollicitatieprocedure:
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Gemeente Het Hogeland werkt in de werving en selectie van deze vacature samen met JS Consultancy. Solliciteren kan via de website van JS Consultancy: https://www.jsconsultancy.nl/vacature/projectleider-versterking-300a13533/

Voor vragen kun je contact opnemen met: Elsbeth Braam - JS Consultancy - 06-3332 1986

 • Organisatie: Gemeente Het Hogeland
 • Aantal uren: 36 uur
 • Niveau: HBO, WO
 • Dienstverband: Tijdelijk
 • Salarisschaal: Schaal 11