Wie zijn wij?
De gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. We hebben ons eigen verhaal en onze eigen kernwaarden. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners, dat is waar Westerkwartier voor staat. De gemeente bestaat sinds 2019 en heeft 41 kernen met ruim 63.000 inwoners. 

De gemeenteraad heeft in 2019 besloten een onafhankelijke rekenkamer in te stellen bestaande uit drie leden en een ambtelijk secretaris. De Rekenkamer verricht onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en bestuur. Op die manier ondersteunt de Rekenkamer de controlerende en kaderstellende rollen van de gemeenteraad. De Rekenkamer stelt zelf zijn onderzoeksagenda op. Zo heeft de Rekenkamer in de afgelopen jaren onder andere onderzoeken gedaan naar informatieveiligheid, afvalbeleid en het sociale domein in Westerkwartier. Meer informatie over de rekenkamer vind je viahttp://www.westerkwartier.nl/rekenkamer
Per 1 augustus 2022 ontstaat een vacatureruimte voor een lid nieuw van de rekenkamer die per 1 oktober benoemd kan worden.

Wie zoeken wij?
Er wordt bij de invulling van de vacature belang gehecht aan diversiteit aan kennis en kunde binnen de Rekenkamer. In ieder geval is het voor het werken als lid van de Rekenkamer van belang een antenne te hebben voor onderwerpen die zich voor onderzoek lenen, een sterk analytisch vermogen te hebben, zelf onderzoek te kunnen verrichten en begeleiden, informatie te kunnen beoordelen en interpreteren en in staat zijn deze te vertalen naar goed leesbare stukken met een politiek-bestuurlijke boodschap.

Daarbij zijn de volgende kwaliteiten en competenties belangrijk:

 • kennis van de organisatie van de lokale overheid en overheidsfinanciën
 • bestuurlijk-juridische kennis van één of meer beleidsterreinen van de gemeente
 • belangstelling voor en inzicht in politieke processen
 • een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • in staat om bestuurlijke en politiek relevante thema’s te herkennen
 • aantoonbare vaardigheid in het uitvoeren en begeleiden van complex en praktijkgericht onderzoek
 • het vermogen om zelfstandig, voortvarend en accuraat te werken
 • maatschappelijke betrokkenheid
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij?
Voor de werkzaamheden is een maandelijkse vergoeding beschikbaar van € 250,-. Als lid ontvang je daarnaast een reiskostenvergoeding. Concrete onderzoekswerkzaamheden worden op uurbasis vergoed (€ 60,- per uur excl. BTW). De zittingsduur bedraagt 6 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor dezelfde termijn. De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad.

Belangstelling?
Ben je enthousiast? Mail dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 19 augustus 2022 naar griffie@westerkwartier.nl onder vermelding van ‘sollicitatie rekenkamer’. De gesprekken worden gevoerd met twee vertegenwoordigers vanuit de klankbordgroep van de gemeenteraad zijnde Alex Steenbergen en Olga Hartman, de leden van de Rekenkamer Jan-Willem van de Kolk en Avelien Haan en Marijke Bijlsma.

Meer weten over de functie?
Bij vragen kun je terecht bij Ilse de Haan, plv. raadsgriffier, via 06 48 44 53 02.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 • Organisatie: Gemeente Westerkwartier
 • Niveau: HBO
 • Dienstverband: Vast
 • Salarisschaal: Maandelijkse vergoeding