Op 1 januari 2015 is de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn door de gemeente Borger-Odoorn opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn in het kader van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. De stichting wil toonaangevend zijn in haar methodiek en werkwijze binnen het sociale domein. Het uitgangspunt daarbij is om het aantal hulpverleners per gezin zoveel als mogelijk te beperken. Om die reden werkt de stichting met 1 regisseur per gezin. Het Regenboogmodel en de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn liggen hieraan ten grondslag. Binnen de stichting zijn momenteel ongeveer 50 medewerkers werkzaam.

Per direct is er een vacature van Sociaal werker/regisseur (2) 32 uur tot 36 uur per week

Als sociaal werker/regisseur (2) in één van de teams dien je te kunnen interveniëren op 4 niveaus, te weten:

1. Het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid, het sociaal netwerk, informele ondersteuning voor zover van toepassing.

2. Het bieden van kortdurende ondersteuning aan inwoners/cliënten die daarna zelfstandig zijn.

3. Het toeleiden van inwoners/cliënten naar individuele-/maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO en de jeugdwet.

4. Regievoering bij risicovolle en/of meer complexe problematiek, waaronder veiligheidszaken met o.a. jeugdigen.

Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload. Je voert in de eigen omgeving gesprekken met de inwoner/cliënt en maakt samen een ondersteuningsplan. In dit plan breng je de situatie in beeld en leg je vast wat nodig is voor de inwoner/cliënt om op een duurzame manier toe te werken naar de beoogde doelen. Hierover maak je concrete afspraken. Verder houd je contact met de inwoner/cliënt conform de afspraken in het ondersteuningsplan en voer je indien nodig samen met de inwoner/cliënt regie op de uitvoering van het plan. Je signaleert belemmeringen tijdens de uitvoering van het ondersteuningsplan en schakelt waar nodig met de ketenpartners. Je werkt op basis van het zogenoemde T-shaped professional concept, d.w.z. dat de sociaal werker/regisseur generalist is met relatieve specialisatie veiligheid en jeugd, waarvan binnen het team gebruik kan worden gemaakt.

Wij zoeken een collega met:

  • Een afgeronde relevante HBO-opleiding en een relevante aanvullende opleiding op HBO+ niveau
  • Ervaring in het begeleiden van onveilige situaties
  • Een SKJ registratie en kennis van Signs of Safety

Wat betreft de competenties ben je communicatief en resultaatgericht. Je bent sterk in het analyseren van de vraag-/probleemstelling en je kunt goed plannen en organiseren. Andere bij jou passende competenties zijn: besluitvaardigheid, overtuigingskracht, stressbestendigheid, oordeelsvorming en probleemoplossend(creativiteit). Het is een pré als je kennis hebt van het gebied en bekend bent met het dialect.

Arbeidsvoorwaarden We hanteren de cao Sociaal Werk. De functie is gewaardeerd op schaal 9. In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van een jaar met de intentie deze om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure

Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar Daniëlle Bastings (d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl). Tevens kun je hier het functieprofiel opvragen. Meer informatie over de organisatie vind je op de website http://www.socialeteamsborgerodoorn.nl.

Verdere informatie kun je opvragen bij de directeur/bestuurder, Rensina van der Velde (06-15 67 65 53), waar je uiterlijk donderdag 19 januari 2023 ook je sollicitatie aan kunt richten.

Het eerste sollicitatiegesprek staat gepland op dinsdag 24 januari 2023.

 

  • Aantal uren: 32 uur tot 36 uur per week
  • Niveau: HBO
  • Dienstverband: Tijdelijk
  • Salarisschaal: Schaal 9