Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. We hebben ons eigen verhaal en onze eigen kernwaarden. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners, dat is waar Westerkwartier voor staat. We gaan samen voor de waarden die ons het meest na aan het hart liggen: dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap. De gemeente heeft 63.000 inwoners en telt, inclusief ons sociaal werkbedrijf Novatec, ongeveer 1000 werknemers. De dienstverlening wordt verleend vanuit 4 werklocaties.

Het team
Je werkt in het team Wmo. Team Wmo is onderdeel van Mens & Gezin. Binnen het team Wmo worden beleids- en uitvoerende taken op het gebied van de Wmo, Beschermd Wonen, Zorg & Veiligheid en OGGZ uitgevoerd. Binnen Mens & Gezin bevinden zich ook de teams Participatie(wet) en Jeugd. Er wordt integraal samengewerkt conform de uitgangspunten van positieve gezondheid. Daarnaast wordt nauw samen gewerkt met onze welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Schans. Binnen het team Wmo zijn de afgelopen periode veel zaken anders ingericht als het bijvoorbeeld gaat om processen en werkwijze. Daarnaast wordt vanaf maart gewerkt met nieuwe zorgaanbieders en wordt gestart met een volledig nieuw softwarepakket. De gezochte consulentenbegeleider zal in al deze ontwikkelingen haar/zijn steentje bijdragen. Met andere woorden een leuk, dynamisch en uitdagend team met volop kansen!

De functie
Als consulentenbegeleider:

 • Begeleidt en coach jij de Wmo medewerkers en fungeer je als klankbord.
 • Bevorder jij en organiseer je onderlinge kennisuitwisseling en casusbespreking en je bent de schakel tussen beleid en uitvoering (coaching on the job).
 • Coördineer je de werkzaamheden van de consulenten waaronder het verdelen van de meldingen.
 • Ondersteun en adviseer je bij complexe casuïstiek;
 • Neem je indien nodig zelf de lead en pakt regie in geval van zeer complexe casuïstiek.
 • Je stemt af met de andere consulentenbegeleiders van de teams Participatie en Jeugd.
 • Onderhoud je de werkcontacten met de in- en externe ketenpartners.
 • Lever je input voor beleidsontwikkeling en bevorder je draagvlak voor beleid.
 • Adviseer en ondersteun je gevraagd en ongevraagd de teamleider Wmo.
 • Organiseer en voer je caseload gesprekken met de Wmo consulenten.
 • Ben je vanwege de rol en verantwoordelijkheden zeer regelmatig fysiek aanwezig/zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar.
 • Heb je geen 9-5 mentaliteit. De invulling van de functie vraagt om flexibiliteit in werktijden.

Jouw kwaliteiten

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt (ruime) ervaring met het coachen en ondersteunen van Wmo-consulenten;
 • Je beschikt over relevante kennis van de actuele wet- en regelgeving;
 • Je hebt aantoonbaar goede coachende en communicatieve vaardigheden. Indien nodig kan je direct, duidelijk en besluitvaardig zijn;
 • Samenwerken, plannen, organiseren en eigenaarschap over je eigen werk zit in je bloed.

Daarnaast gelden voor alle medewerkers de kerncompetenties: humor, lef, samen en vertrouwen

Ons aanbod
We bieden jou een aantrekkelijke en dynamische functie in een politiek-bestuurlijke omgeving met grote ontwikkelingen en opgaven. Bij gebleken geschiktheid krijg je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst van 1 jaar. Bij goed functioneren wordt dit na 1 jaar omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is recent gewaardeerd op functieschaal 9 (maximaal € 4.208,-). Vanwege het karakter van de functie en de omvang van het team zoeken wij iemand die bij voorkeur 36 uur/week kan werken.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met teamleider Maarten van Klaveren, 06 12 78 92 63 of maarten.vanklaveren@westerkwartier.nl. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met HRM-adviseur Daniëlle Roeters, 06 28 75 82 67 of danielle.roeters@westerkwartier.nl.

De procedure
Ben jij de collega die met ons wil bouwen aan de gemeente Westerkwartier? Mail dan vóór 3 februari a.s. jouw motivatie en cv naar sollicitatie@westerkwartier.nl onder vermelding van vacaturenummer 2023002.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Organisatie: Gemeente Westerkwartier
 • Aantal uren: 36 uur
 • Niveau: HBO
 • Dienstverband: Vast
 • Salarisschaal: Schaal 9