Wij zijn op zoek naar een Bestuursadviseur 36 uur per week, eerst tijdelijk daarna vast.

Ter ondersteuning van het college en als adviseur van de burgemeester zoeken we een stevige sparringpartner en creatieve verbinder. Een bestuursadviseur met flair die de verbinding weet te leggen in een politiek-bestuurlijk krachtenveld en ervaring heeft op het gebied van strategische, inhoudelijke advisering op het snijvlak van organisatie, bestuur en politiek. Als inhoudelijk klankbord voor de collegeleden draagt de bestuursadviseur bij aan een snelle en scherpe integrale besluitvorming. Je adviseert het college als geheel over strategie, tactiek en het samenspel om resultaten te bereiken.

Jouw werk

Als bestuursadviseur houd je zicht op de afhandeling van bestuurlijk belangrijke dossiers en coördineer je de afstemming tussen de bestuurders, de organisatie, de gemeenteraad en externe partijen. Jouw advisering is gericht op de overkoepelende samenhang en strategie van de portefeuille. Je fungeert als kritisch sparringpartner voor de burgermeester en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Collega’s binnen de organisatie adviseer je op samenhang en kwaliteit in de voor de bestuurder belangrijke dossiers. Jij geeft de bestuurders slagkracht in hun rol door het initiëren en bewaken van voor de bestuurders gewenste activiteiten en acties. Met jouw politieke antenne ben je in staat de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming te verbeteren en hierin te adviseren.

Verder houd jij je bezig met:

 • Het adviseren bij urgente kwesties met interne of externe partijen waarbij politieke sensitiviteit een grote rol speelt;
 • Het adviseren over interne en externe ontwikkelingen, kansen en risico’s;
 • Medeverantwoordelijk zijn voor de bewaking van bestuurlijke processen;
 • Ondersteuning en deelname aan het portefeuillehouders overleg;
 • Het checken van collegestukken op bestuurlijke kwaliteit voorafgaand de besluitvorming;
 • Het voorbereiden van gespreksonderwerpen en het volgen van de commissie- /raadsvergaderingen ter ondersteuning van de bestuurder;
 • Het zijn van mede bewaker van de afhandeling van moties en toezeggingen;
 • Het actief ondersteunen van de regionale samenwerkingsverbanden waarin de bestuurder participeert namens het college.
 • Daarbij vinden we het belangrijk dat je de rol van de burgemeester in acht neemt en hem meeneemt in het proces. Je adviseert hem gevraagd en ongevraagd en zal nauw met hem samenwerken.

Over jou

Jij bent daadkrachtig in je werk en hebt een stevige en stabiele persoonlijkheid. Je bent kritisch en in staat om tegenwicht te bieden en te sturen op resultaat. Je weet in korte tijd een stevig netwerk op te bouwen en bent in staat alle relevante belangen samen te brengen. Je bent omgevingsbewust, proactief en zelfredzaam. In je werk ben je samenwerkingsgericht en hebt het vermogen om boven de materie uit te stijgen. Daarbij vinden we het belangrijk dat je een prettig persoon bent om mee te werken en je beschikt over een gezonde dosis humor.

Verder:

 • Werk je op hbo/wo niveau en heb je relevante kennis van (gemeentelijke) overheidsorganisaties;
 • Heb je werkervaring in een complexe en bestuurlijke omgeving en gedegen kennis met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Heb je uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;
 • Ben je proactief en analytisch vaardig.

Wat bieden wij?

Wij bieden een structurele functie met goede ontwikkelingsmogelijkheden in een professionele organisatie met korte communicatielijnen. Wij hechten waarde aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden daarvoor diverse mogelijkheden. Het salaris voor deze functie is ingeschaald in schaal 11, met een maximum van € 5.725,-,- bruto per maand o.b.v. 36 uur. Daarnaast kennen we een individueel keuzebudget van 17,05% dat flexibel in te zetten is.

Meer weten?

Neem dan contact op met Solange Bos- de Cuba, via mail s.bos@banpd.nl of via 06 – 108 74 460 ivm vakantie t/m 23 augustus 2023 en vanaf 25 augustus met Michelle Schinkel via m.schinkel@banpd.nl of via 06-10 39 47 75.

 • Organisatie: BAN PersoneelsDiensten
 • Aantal uren: 36
 • Niveau: HBO+, WO
 • Dienstverband: Vast
 • Salarisschaal: 11