Voor een gemeente in de provincie Groningen zijn wij op zoek naar een Griffier.

Functie- inhoud

Algemene ondersteuning:

 • verantwoordelijk voor het secretariaat van de raad en raadscommissie en draagt als zodanig zorg voor het vaststellen van de agenda, de verslaglegging en de verzending van de vergaderstukken;
 • verantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de afdoening van tijdens de raads- en commissievergadering gedane bestuurlijke toezeggingen van (leden van) het college van b en w en gemaakte afspraken;
 • initiëren, voorbereiden en ondersteunen van werkbezoeken en andere bijeenkomsten.

Procesmatige ondersteuning:

 • coördineren en controleren van bestuurlijke processen binnen de raad en commissies en het doen van voorstellen ten behoeve van een optimale procesvoering;
 • bewaken van de consistentie en kwaliteit van aangeleverde (raads)stukken;
 • ondersteunen van de voorzitter van de raad en de commissies.

Inhoudelijke ondersteuning:

 • vervullen van een taak bij het voorbereidend werk en onderzoek van de raad in het kader van de kaderstellende en controlerende rol;
 • leveren van ondersteuning bij de opstelling en implementatie van beleidsnota’s van de raad;
 • leveren van ondersteuning bij de redactie van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties vanuit de raad;
 • gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad en het presidium, bij de uitoefening van hun taak;
 • adviseren van de raad bij het tot stand komen van de jaarplanning en voortgaande programmering en stellen van prioriteiten;
 • verzorgen van de communicatie van de raad;
 • het voeren van het secretariaat van de Rekenkamercommissie.

Functie-eisen

 • Bestuurlijk werk en denkniveau op HBO (plus) niveau;
 • Breed en scherp inzicht in en gevoel voor politiek- bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • Kennis, ervaring en visie ten aanzien van de lokale democratie;
 • Een aantoonbare initiërende, vernieuwende en creatieve instelling;
 • Inlevingsvermogen, tact, diplomatie en strategisch inzicht;
 • Het vermogen om hoofdlijnen in concrete activiteiten om te zetten;
 • Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Een dienstverlenende houding alsmede ruime ervaring als adviseur;
 • Bereid zijn om buiten de gebruikelijke uren te werken.
 • Werkzaamheden in het kader van de herindeling en een stevige persoonlijkheid met ervaring" .

Belangstelling?

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Solange Bos-de Cuba, senior adviseur BAN PersoneelsDiensten, 06-10874460.
Solliciteren: mail je CV en motivatiebrief z.s.m. naar s.bos@banpd.nl o.v.v. Griffier. Reageren kan uiterlijk tot en met 19 februari.

De gemeente staat op voor intergemeentelijke uitwisseling.

 • Aantal uren: 20 uur
 • Niveau: HBO, HBO+
 • Dienstverband: Tijdelijk
 • Salarisschaal: Het salaris is marktconform
Reageer op deze vacature
Contactpersoon:

Ontvang nieuwe vacatures automatisch in je mailbox

Vacatures in je mailbox