16-24 uur per week

Voor een gemeente in de provincie Friesland zijn we op zoek naar een Deelprojectleider & Business Analist. 

Over de functie

Verschillende gemeenten implementeren gemeenschappelijk het samen via BVP geselecteerde zaaksysteem van Roxit, in combinatie met een KlantContactSysteem (KCS). De inzet van een zaaksysteem en KCS past binnen de ambities van de gemeenten op het gebied van vraag gestuurd, procesmatig, dienstverlenend en digitaal werken. De implementatie is primair een lokale aangelegenheid want deze is sterk afhankelijk van de organisatorische context. De gemeente werkt sinds haar oprichting (2017) zoveel mogelijk Zaakgericht met een tijdelijke oplossing. Voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem is een projectleider overall verantwoordelijk. Samen met de lokaal ingerichte stuurgroep en een projectteam werkt hij aan het doel Zaakgericht werken organisatie breed uit te rollen. De uitrol van het zaaksysteem staat, voor alle drie de gemeenten, gepland voor 15 oktober 2020.

In de gemeente is de grootste uitdaging het realiseren van de aansluiting van het zaaksysteem en KCS op de (processen van) het sociale domein (Meidwaan en Soarch). Het domein kenmerkt zich door een groot aantal processen grofweg verdeeld over de drie velden Wmo, Jeugd, en participatiewet. Doordat deze processen veel en vaak voorkomen en het veelal direct invloed heeft op het welzijn van de inwoner is het van cruciaal belang dat de zaakgerichte aansluiting op korte termijn secuur gebeurd.

Binnen Meidwaan en Soarch zijn drie hoofd vak applicaties actief, Suite 4 sociale regie, Suite 4 sociaal domein en Stratech. Vooralsnog is er beoogd om per oktober “slechts” de applicatie suite voor sociaal domein aan te sluiten middels een STUFF 2 richtingen koppeling op het nieuwe zaaksysteem en het daarachterliggende PIP. Zowel lokaal als regionaal zijn er werkgroepen bezig met de analyse van de informatiestromen en het ontwerp van de koppeling.

Verantwoordelijkheden

Wij zoeken een deelprojectleider met een hands on mentaliteit, die goed in staat is het geheel te overzien en in heldere delen op te knippen. Met de business en projectorganisatie vervolgens zo praktisch mogelijk aan de slag te gaan met de (gefaseerde) inrichting. Met als doel om zoveel mogelijk processen binnen Meidwaan en Soarch digitaal en Zaakgericht laten verlopen.

Je bent verantwoordelijk voor het deelproject inrichting en implementatie zaakgericht werken sociaal domein; Dit betekent dat:

 • Je verantwoordelijk bent voor het opstellen en laten vaststellen van een goed ontwerp van de werkprocessen binnen het
 • Sociaal Domein (voor zover nog niet aanwezig) en medeverantwoordelijk voor het inrichten van de koppeling met het
 • nieuwe zaaksysteem;
 • Je verantwoordelijk bent voor het meenemen van de business bij wat er gaat gebeuren (en wat niet) en wat dit concreet
 • voor hun werk betekent, inclusief het zorgdragen dat procesbeschrijvingen met werkinstructies voorhanden zijn;
 • Je stelt met de afdeling een visie en strategie op voor de optimale digitalisering binnen het Sociaal Domein en rapporteert
 • hierover aan het management;
 • Je verantwoordelijk bent voor de opzet, leiding, planning, dagelijkse gang van zaken en realiseren van de doelen van het
 • deelproject, inclusief het trekken van de lokale werkgroep voor dit deelproject;
 • Je de regie voert op de leveranciers die in het Sociaal Domein betrokken zijn;
 • Je rapporteert aan de projectleider implementatie zaaksysteem voor het gedeelte voor de (korte termijn en mogelijk
 • gefaseerde) aansluiting op het zaaksysteem;
 • Je zorg draagt voor het tijdig signalieren van risico’s en problemen richting de projectleider, je neemt stappen om tot
 • beheersing van de risico’s te komen;
 • Je levert maandelijks een korte voortgangsrapportage van het project op aan de lokale projecteider, bedoeld voor de
 • lokale stuurgroep;
 • Je hebt afstemming met de regionale werkgroep & betrokkenen rondom sociaal domein; • Je bent verantwoordelijk
 • voor de communicatie met interne en externe stakeholders;

Wat vragen wij van jou?

Je hebt ruime ervaring met de implementatie van het Zaakgericht werken binnen het sociaal domein, en bij voorkeur heb je ervaring met het aansluiten van de applicatie suite voor sociaal domein op een zaaksysteem;

 • Je hebt ruime ervaring in het ontwerpen en implementeren van koppelingen tussen applicaties in de gemeentelijke context;
 • Je bent in staat sturing te geven aan proces optimalisaties binnen het Sociaal Domein op een Lean achtige manier.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in complexe omgevingen met stakeholders vanuit verschillende organisaties (samenwerkingsverbanden e.d.)

Je bent een ervaren professionel met een HBO+ werk en denkniveau.

Interesse?

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Solange Bos-de Cuba, Senior adviseur BAN PersoneelsDiensten, 06-10874460. Solliciteren: mail je CV en motivatiebrief dan z.s.m. naar s.bos@banpd.nl. Reageren kan tot donderdag 13 augustus 2020.

 • Aantal uren: 16 tot 24 uur per week
 • Niveau: HBO+
 • Dienstverband: Tijdelijk
 • Salarisschaal: Het salaris is marktconform
Reageer op deze vacature
Contactpersoon:

Ontvang nieuwe vacatures automatisch in je mailbox

Vacatures in je mailbox