Programmamanager

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) werken ruim tien jaar intensief met elkaar samen aan ICT. Nu gaan we een volgende stap zetten en samen de digitale dienstverlening en het digitaal werken (de I-agenda) in de drie gemeenten moderniseren. Hiervoor is een gezamenlijke programmaorganisatie opgesteld die de komende drie jaar de I-agenda inhoudelijk gaat uitwerken en de uitvoering ervan voor en samen met de drie organisaties voor haar rekening neemt. Het programma zal de gezamenlijke ambities uitwerken, vertalen naar een concreet uitvoeringsplan en de uitvoering ervan organiseren. Uitgangspunten zijn kwaliteitsverbetering, een efficiënte uitvoering, het borgen van continuïteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van elk van de deelnemers. Wij zoeken voor de periode van drie jaar een Programmamanager voor twee dagen (16 uur) per week.

Wat zijn de doelen van het I-programma? 

In die drie jaar is merkbaar dat:

 • De samenwerking op het gebied van de digitale dienstverlening en het digitaal werken in de drie gemeenten is gemoderniseerd en beter op elkaar afgestemd
 • Er draagvlak en gelijkwaardigheid is in de samenwerking
 • De grotere en complexe opgaven uit de I-agenda met z’n allen en voor elkaar worden opgepakt
 • De informatievoorziening is gemoderniseerd en de drie organisaties op een professionele wijze als één ondersteunt
 • Er sprake is van een robuuste en minder kwetsbare informatievoorziening
 • We nieuwe, maar betrouwbare, technieken gebruiken en innoveren waar het kansrijk is.

Wat ga jij daarin doen?

Je gaat het programma organiseren en de programmaorganisatie aansturen. Hiervoor worden de ambities uit de I-agenda vertaald naar een uitvoeringsplan die door collega’s (o.a. project en -procesleiders) uit de drie gemeenten wordt bemenst.

Je bent opdrachtgever voor de activiteiten uit het uitvoeringsplan en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de resultaten. Voor de modernisering van de digitale dienstverlening en het digitaal werken met de nieuwe DIMPACT-suite treed je zelf als projectleider op.

Je rapporteert aan het SBO (Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg) en vormt samen met hen de stuurgroep van het programma. Binnen de stuurgroep heb je een adviesrol en doet gevraagd en ongevraagd voorstellen waar het SBO (binnen hun mandaat) over besluit.

Je bent lid van het poortwachtersgremium dat, onder voorzitterschap van de relatiebeheerder, nieuwe ontwikkelingen beoordeelt en voorstellen doet om die aan de gezamenlijke I-agenda toe te voegen. Jaarlijks worden de resultaten van het programma en het uitvoeringsplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.   

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Lef om los van de gebaande paden in de bestaande organisaties je ‘ding te doen’
 • Inhoudelijke expertise op het gebied van informatisering en automatisering
 • Capaciteiten om je visie met inhoudelijke argumenten en ervaring te onderbouwen
 • Samenwerking als uitgangspunt te nemen waarbij de belangen van elk van de 3 organisaties optimaal worden gediend
 • Open staan en begrip hebben voor keuzes binnen de organisaties en daarin een adviserende en faciliterende rol pakken
 • Een WO werk- en denkniveau

Contract en salaris

De programmaorganisatie is zelfstandig en staat los van de drie gemeenten. Maar ergens moet je een contract krijgen. Daarom is besloten dat de gemeente Emmen de formele werkgever wordt. Je krijgt een contract voor maximaal 16 uur per week of je wordt gedetacheerd vanuit je huidige werkgever.

Salaris

Bij deze taken hoort de salarisschaal 13. Bij twee dagen per week is het salaris maximaal € 2.828,61 per maand. Over deze uren bouw je ook IKB op en pensioen bij het ABP.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de specifieke taken? Bel dan met Gert Dekker via 06 - 53 18 29 99.

Gaat je vraag over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Wim Rietveld op 06 - 4854 0650.

Geïnteresseerd?

En… zie jij voldoende uitdaging en kansen om de ruimte die deze functie geeft helemaal te benutten? Reageer dan via http://www.vooruitindrenthe.nl. Upload vóór 27 september a.s. je motivatie en een kort relevant cv voor deze functie. Let op: je kunt alleen via deze site reageren.

 • Organisatie: Gemeente Emmen
 • Aantal uren: 16 uur
 • Niveau: WO
 • Dienstverband: Tijdelijk
 • Salarisschaal: Schaal 13