Wat is RUIM BAAN?

Een bijzondere vorm van samenwerking is RUIM BAAN. Meer dan dertig Noordelijke overheidsorganisaties hebben hierin afspraken gemaakt op het gebied van mobiliteit, uitstroom, loopbaanontwikkeling, inzetbaarheid en reïntegratie. BAN PersoneelsDiensten heeft in dit samenwerkingsverband de regiefunctie.

Het doel van RUIM BAAN voor de deelnemende organisaties is het realiseren van:
- Een evenwichtig loopbaanbeleid;
- Een doeltreffend reïntegratiebeleid;
- Tijdelijke en structurele instroom, doorstroom en uitstroom.

Hoe werkt RUIM BAAN?
Alle medewerkers die in dienst zijn van deelnemende overheidsorganisaties kunnen door zichzelf of door de afdeling P&O worden aangemeld als RUIM BAAN-kandidaat. Eenmaal aangemeld kunt u met voorrang solliciteren op vrijgekomen vacatures, tijdelijke opdrachten, projecten en stages. Bovendien kunt u uw cv en profiel vastleggen in de databank voor kandidaten. Profiel en cv kunnen in de vroegste wervingsfase worden ingezien door personeelsadviseurs of managers van de deelnemende organisaties.

In het geval van een aanmelding vanwege boventalligheid, arbeidsongeschiktheid of (gedwongen) loopbaanverandering brengt een adviseur van BAN PersoneelsDiensten – na een uitgebreide intake – verslag en advies uit aan de medewerker en de P&O-afdeling over wat het vervolgtraject zou kunnen zijn.

Uitwisseling
Via Intercollegiale Uitwisseling kunt u zich verder te ontwikkelen binnen of buiten uw eigen vakgebied en organisatie. U krijgt de kans om uw werkervaring te verbreden met behoud van uw rechtspositie. BAN PersoneelsDiensten faciliteert alle praktische zaken rondom de uitwisseling. U maakt zelf met uw eigen werkgever afspraken over de terugkeer naar de eigen organisatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over RUIM BAAN en Intercollegiale Uitwisseling kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van BAN PersoneelsDiensten.

Inloggen